Türkçe


Hasan Ali Yücel İlkokulu’nu bitirdikten sonra Galatasaray Lisesi’nde öğrenim görürken AFS burslarıya lise 3. sınıfı okumaya Amerika’ya gitti. 1978 yılında Galatasaray Lisesi’ni bitirdi. İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Fakültesi’nden lisans diplomasını aldı. Muhasebe ve finans alanlarında özel sektörde çalışıp emekli oldu. 1997-1998 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi’nden öğretmenlik sertifikası alarak Hasan Ali Yücel İlkokulu’nda ingilizce ve Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi’nde muhasebe ve işletme, bilgisayar, teknik ingilizce öğretmenliği yaptı.

Zümrüt Moreau’nun öğretmenliğe olan ilgisi lise döneminde özel matematik ve ingilizce dersleri vermekle başladı; Amerika’da amerikalılara dilbilimciler tarafından hazırlanan F.S.I metoduyla; Amerikan konsolosluğunun ve Türk Amerikan Üniversiteliler Derneği’nin Türkçe öğretmeni olan Annesi Mualla Atlamaz’dan metodun eğitimini aldı. 1983-1986 yılları arasında pek çok yabancıya bu metod doğrultusunda Türkçe öğretmenliği yaptı. Bu yıllarda Amerikan koleji hocaları, yabancı bankaların ve firmaların yöneticileri ders verdiği kişilerin arasındaydı.
Zümrüt Moreau 2009 yılından bugüne kadar pek çok yabancı öğrenciye ders vermiştir.
www.netkitap.com'dan veya kendisinden Turkish Grammar & Dialogues kitabını sipariş verebilirsiniz.

 

 

 

Zümrüt Moreau : 0532 208 49 57

EASY TO LEARN
TURKISH GRAMMAR AND DIALOGUES   
BY MUALLA ATLAMAZ

www.netkitap.com'dan
 isteyebilirsiniz.

F.S.I Metodu:

Bu metot Amerika'da 1960'lı yıllarda Amerikalılara türkçe öğretmek için dilbilimciler tarafından bulunmuştur.Üniversitelerde, yüksekokullarda, kurslarda da yıllarca  başarıyla uygulanmıştır.Mualla Atlamaz bu metodu Amerika'da (Foreign Service Institute: F.S.I) Yabancı Diller Okulları'nda uzun yıllar çalışarak öğrenmiştir.Zümrüt Moreau Mualla Atlamaz'ın kızıdır.F.S.I  metodunu temel alarak ve geliştirerek  günümüze uyarlamaktadır.

Türkçe dersleri ve metot:


Dersler iki türlü verilmektedir: 
- Özel  dersler : Bir veya birkaç kişiye kendi evlerinde, benim evimde  veya şirketlerde verilen dersler. 
- Dersane ortamında en az iki kişilik gruplara  verilen dersler.  "Herşey Farklı /Ayfer Bayhan " dersanesi Akatlar'da bulunmaktadır. Dersanede Türkçe, Fransızca, İngilizce dersleri ÖSS, SBS dersleri de mevcuttur.
Grup dersleriyle ilgileniyorsanız 
www.herseyfarkli.com adresinden detaylı bakabilirsiniz.

Derslerimiz temel ve orta düzey türkçe öğretimini kapsamaktadır. Derslerimizde asıl olarak Mualla Atlamaz’ın F.S.I metoduna dayanarak yazdığı kitap kullanılmakta, bundan başka, diğer kaynaklardan ve Zümrüt Moreau’nun öğrenci seviyesine özel olarak hazırladığı İngilizce ve Fransızca dilleri üzerinden alıştırmalardan da yararlanılmaktadır.

Metodumuzun belkemiğini türkçe ses uyumuna bağlı formüller meydana getirmektedir.Bu formüller sayesinde öğrenci ekleri koyarken neden koyduğunu anlamakta ve kolay hatırlayabilmektedir.

Her ünite basit günlük konuşma diyaloglarıyla başlar ve konunun formüllerle anlatımının ardından pek çok alıştırma sözlü ve yazılı olarak yapılır. Öğrenci ev ödevi olarak da aynı üniteye ait olan alıştırmaları yaparak kendini test edebilir. Bu alıştırmaların cevapları da kitabın arkasında mevcuttur. 

İlk derste alfabe, harflerin okunuşu, ses uyum kuralları, ikinci ders çoğul ek kuralları, soru ekleri, kelime bilgisi vardır.
İkinci derste neden, nasıl gibi soru cümleleri, mi soru eki vardır.
Üçüncü derste olumsuz cümleler, yer zarfları, (onlar nerede? evde, evde, değil mi? gibi.)gibi basit cümleler bulunur.
Dördüncü derste ismin hal ekleri, zamir hal ekleri, bazı zarflar, şahıs zamirleri
beşinci ders, olmak fiili ve şahıs ekleri mevcuttur.
Altıncı derste iyelik ekleri vardır.
Yedinci derste çocuğun annesi, evinizin kapısı gibi tamlamalar işlenir.
Sekizinci derste, sayılar,aylar, günler, mevsimler, iyelik ekli tamlamalar öğretilmektedir. 
Dokuzuncu derste, fiil çekimleri emir kipiyle başlar ve her yeni derste yeni zamanlar ve onlara ait çekimler sırayla formüllere dayanarak öğretilir.
Kitaptaki dersler 22 ünite olup, dilin tüm öğeleri ve yapıların pekçoğu derslerin konuları arasında mevcuttur.
Her cümle yer değiştirme yöntemi kullanılarak bir yeni kelimeyle tekrarlandıktan sonra tam olarak öğrenilmekte ve yazılarak da pekiştirilmektedir.
Söyleme, okuma, boşluk doldurma, eşleştirme gibi yöntemler kullanılır.

Derslerimizde güncel konular da konuşulur,yeni başlayan öğrenci basit cümlelerle konuşma becerilerini geliştirir.

F.S.I methoduna göre ses uyumu ve formüller:


Üst/Alt sesli harfler: Dilin ağız içindeki yukarda veya aşağıda olma pozisyonuna göre sesli harfler ikiye ayrılır.
Ön /Art sesli harfler : Dilin önde veya arkada olma pozisyonuna göre de ve artlık olarak gene ikiye ayrılır.

Bir ağız boşluğu resmi çizersek :

 

Ön sesliler

Art sesliler

Üst sesliler

i

ü

ı

u

Alt sesliler

e

ö

a

o


Ayrıca sesli harfler düzlük yuvarlaklık olarak da ikiye ayrılır.
Düz harfler    : e, i , a, ı
Yuvarlak harfler: o, u, ö, ü

-I Numaralı ses uyumu: veya (4) – {i,ü,ı,u}.

1

2

3

e

i

ö

ü

a

ı

o

u

i

i

ü

ü

ı

ı

u

uKelimenin veya kelimenin ekinin son hecesinin sesli harfi bir numaralı kolondan bulunup karşısına gelen harf seçilir. “e ”ise “i”,”ö “ise “ ü” gibi… 
Kalem + ? alıyorum. 
Almak fiili bazı durumlarda belirtme hali ile kullanılır. (accusative ).
Belirtme halinde şu formül geçerlidir:  isim+(y)4.
// -“y” ulama yapılacak kelimenin son harfi sesli ise ulama ekidir. Almak fiili  belirtme hali için hangi eki kullanmalıyız?
Biz  (i,ü,ı,u) sesli harflerinden birini seçeceğiz. 
“Kalem + 4 =  Eğer bir evvelki sesli harf “e”dir. O halde yukardaki I numaralı kurala göre  “ ise “i” içeren takı koyacağız. Eğer bir evvelki sesli harf “o “ ise “u” içeren takı gelecek. “Kalem + 4 = kalemi” çünkü son sesli harf e’dir.O halde yukardaki I numaralı kurala göre i gelecek.
Çanta: the bag ; al: take (imperative). 
Çanta›Çantayı. – belirtme hali. 
Çantayı al.
Çanta+yı al, kalem+i al, defter+i al.

-II Numaralı ses uyumu: veya (2) – {e,a}.

 

1

2

3

e

e

ö

e

i

e

ü

e

ı

a

u

a

a

a

o

aKelimenin veya kelimeye yapışmış ekin son hecesinin sesli harfi bunlardan biriyse :[e, i, ü ,ö ] :kullanacağımız ekin sesli harfi :e olacaktır.
Kelimenin veya kelimeye yapışmış ekin son hecesinin sesli harfi bunlardan biriyse : [a,o,ı,u ]: kullanacağımız ekin sesli harfi : a olacaktır.(kelimeye göre son sesli harf1 numaralı kolondan bulup ek için 3 numaralı kolona bakılacak)

Kalem : Son hecenin sesli harf “e”
Bunu çoğul yapmak için formülümüz: l2r. 
“ 2” demek formüle göre “e” ya da “a” gelecek demektir. Son hecenin sesli harfi “e” olduğuna göre II numaralı ses uyumuna göre çoğul eki yaparken 2. tabloya 3. kolona bakarsak “e” gelecek demektir. O halde” kalemler” yazacağız.
At : The horse . Çoğul için: at+l2r: “2” demek “a” demek ,o halde “atlar”.
Her konuda bunun gibi formüller kullanacağız.
Ayrılma hali örneği: ev+d2n  : evden 
Yönelme hali örneği: ev+(y)2 : eve 
İyelik eki ,1. şahıs örneği: -(4)m: ben+im kedi+m, “e ”den sonra “i ” gelir.
at+ım. “a”dan sonra I. ses uyum kuralına göre “ı “ gelir. “4” burada “ı” dır.
Onların kalem+leri  :-l2r4 :leri 
Onların at+ları. -l2r4: ları
Öğrenci formülü aldıktan sonra ses uyum kuralına göre ekleri yerleştirerek birkaç örnek yapar. Öğretmen kitap kapalı ve açık olmak üzere defalarca tekrarlatır. Kitabı alıyorum, defteri alıyorum, çantayı alıyorum sonra kitabı alıyorsun defteri alıyorsun çantayı alıyorsun gibi. Boşluk doldurma, eşleştirme gibi alıştırmalardan sonra öğrenci evde konu alıştırmaları yaparak kendini test eder.

Kurumlara serbest meslek makbuzu da verebiliyorum.

 

Türkçe dili:


Türk dilleri veya Türk lehçeleri, birbirleri ile çok yakın akraba olan, 40 ayrı yazı diline bölünen bir dil grubu olarak tanımlanır. Doğu Avrupa'dan Sibirya ve Çin'in batısına dek uzanan bir alanda ana dil ve ikinci dil olarak konuşulmakta olan Türk dilleri Altay dilleri ailesine aittir. En çok konuşulan Türkî dil, Türkiye Türkçesidir. Türkiye türkçesi, Türkçeler ailesinin alt gruplarından güney-batıya ait olan Oğuz türkçesi grubuna aittir. Altay grubunun diğer alt grupları: Moğolca Mançu-Tunguz dilleri ve Korece olarak kabul edilebilir. Bunun dışında güney-doğu türkçesi (Uygurlar:Çağatay, Özbek), kuzey-doğu türkçesi (Sibirya türkçesi), kuzey-batı türkçesi (Kıpçaklar), Ogurca (Bolgarca), Argu (Halaçca) dil grupları mevcuttur.

Türkçede kelimelerin fransızcadaki gibi erillik dişilik özellikleri yoktur.
Altay dili gibi eklemeli bir dildir ve sözlerden yeni sözler üretilir sona yapılan eklerle filler çekilir.
Türkçede sesler ünlüler ve ünsüzler olarak iki ana gruba ayrılır.
Ünlülerin nitelikleri:
1-) Ses yolunda herhangi bir engele çarpmadan çıkan seslere ünlü denir.
A. Çıkış yeri ve dilin durumuna göre :
Kalın ünlüler        : a, ı, o, u
İnce ünlüler        : e, i, ö, ü
2-) Dudakların durumuna göre : 
Düz ünlüler         : a, e, ı, i
Yuvarlak ünlüler   : o, ö, u, ü
3-) Ağzın açıklığına göre:
Dar ünlüler          : ı, i, u, ü
Geniş ünlüler       : a, e, o, ö
Büyük Ünlü Uyumu: 
Bir kelimenin birinci hecesinde kalın bir ünlü bulunuyorsa diğer hecelerdeki ünlüler de kalın olur. Ya da ilk hecedeki ünlü inceyse diğer hecelerdeki ünlüler de ince olur. Örnek: Kalın, ince , duvak, ördek

Küçük Ses Uyumu:
1)    Bir kelimenim ilk hecesinde düz ünlü (a,e,ı,i) varsa sonraki hecelerde de düz ünlü bulunur. (kayıkçı, ısmarlamak gibi..)
2)    Bir kelimenin ilk hecesindeki yuvarlak ünlü varsa (o,ö,u,ü) diğer hecelerde de yuvarlak ünlü veya geniş düz ünlü bulunur.(çocuk odun, özlemek)

Bu iki ses uyumuna uymayan kelimeler mevcuttur.Genelde başka dillerden alıntı kelimelrdir. Gil, daş, ki eki alan kelimelerde de ses uyumu aranmaz.
Ses uyumundan başka türkçenin bir özelliği de sayı sıfatlarından sonra gelen adlar çoğul eki almazlar. Örnek: İki kediler denmez, iki kedi denir.

 

Türkçe dilinin kısa tarihçesi:

(Dilimiz.gen.tr’den alıntıdır.)


Türk dillerinin yazılı metne dayalı tarihleri 7.-9. yüzyıl Orhon Türkçesine kadar uzansa bile, Türkiye Türkçesi için, Anadolu'ya göç eden Oğuzların 11. yüzyıldan sonra kendi lehçeleri üzerine kurdukları yazı dilini başlangıç saymak gerekir. 15. yüzyıla kadar Eski Anadolu Türkçesi olarak adlandırdığımız bu dönemin en ünlü temsilcisi Yunus Emre'dir.
Anadolu Selçuklularının önce Arapçayı, sonra da Farsçayı resmi dil olarak kabul etmeleri nedeniyle Türkçe Anadolu sahasında 13. yüzyıla kadar gelişememiştir. 13. ve 15. yüzyıllar arasında da gittikçe artan sayıda Arapça, Farsça sözcük içeren bir dil ortaya çıkmıştır. Ancak yine de sade sayılabilecek bir Türkçenin egemen olduğu bu dönemden sonra Osmanlıca adı verilen, yoğun Arapça, Farsça etkisi görülen bir dönem başlamıştır.
16. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar süren Osmanlıca dönemi kendi içinde Başlangıç Dönemi, Klasik Dönem ve Yenileşme Dönemi olarak üç bölümde incelenir. Bu dönemde yalnız Arapça, Farsça sözcükler değil gramer kuralları da Türkçeye girmiş, yalnız aydın kesimin okuyup yazabildiği bir saray dili ortaya çıkmıştır.
Dilde özleşme çabaları 19. yüzyılın ikinci yansında Tanzimat dönemi ile başlamıştır. Aydınların Türkçe sözcük kullanma, Arap alfabesinde yenilikler yapma (örneğin tüm ünlüleri yazıda gösterme, normalde bitişik yazılan Arapça harfleri ayrı yazma gibi) çabalarıyla geçen bir hazırlık döneminden sonra Cumhuriyetle birlikte çağdaş Türkçenin temelleri atılmıştır.
1928 yılında Atatürk'ün özel ilgi ve çabalarıyla Latin alfabesine geçilmiş, tarama, derleme ve türetme yoluyla dildeki Türkçe sözcük oranı kısa sürede büyük oranlara ulaşmıştır.